20101230

The twall of fame 2010

Et litt annerledes innlegg denne gang. Jeg kåret ingen tweets i 2009 derfor har jeg tatt med noen fra slutten av 2009 også. Dette er tweets jeg har satt pris på, ledd av, nikket anerkjennende til og ristet på hodet av. 

Denne gang er det slett ikke sikkert det blir sluppet inn kommentarer. Jeg er eneveldig jury. 

@maritaiw Marita I. Wangberg
#VGnett har lagt Lotto-nyheten sin på urix-sidene. Ja, den var jo fra Drammen.

@segrov Øyvind S

Julian Assange er for tiden opptatt med sitt siste prosjekt, condomleaks.com

@AstorH xAstor Helsethx

Det er minstemål på brisling, nå må det snart også bli det på statsråder (Olav Oksvik).

@bebjerke Bjørn Einar Bjerke

Når gradert stoff fra WikiL nedlastes, skal det iflg S-lov m/forskr lagres på medium m/tilsv. gradering. Hvordan er dette fulgt opp av NSM?

@DuckyMyrflott Duckula

@tabalizer @StormJL I det hele tatt mener jeg kjendiser og ihuga akademikere bør slutte å drodle rundt i den realistiske sfæren ;)

@tabalizer Tor Andre Breivikås

#dld motstandere. Hvordan skal politiet kunne etterforske hendelser på Internet når IP informasjon slettes allerede etter 21 dager? Please?

@trondhug Trond Hugubakken

Lurer på når anti #dld folk vil forstå: fortsatt lagring av trafikkdata og overvåkning er to helt forskjellige ting.

@ferenda Ferenda™

WikiLeaks-supportere er vår tids revolusjonære, som vil omvelte samfunnsordenen gjennom ulovlige midler, i stedet for demokratiske midler.

@halvorni Halvor Nilsen

@v36ar Fuck NATO? Jøss, ja, det var jo et bra argument. @thomaslg @DuckyMyrflott

@rabiatius Marius Thorsen

Ingen caps, luer eller andre hodeplagg i klasserommene, takk. Religiøse begrunnelser er ikke mer verdt enn noen som helst annen. La stå.

@DuckyMyrflott Duckula

Wikileaks støtter ikke demokratiet, de støtter anarki og undergraver tilliten til demokratisk valgte institusjoner #demokratifail

@laesto Lars Edv. Storjord

@Bengtassen Jeg skylder å gjøre oppmerksom på at De tvitrer med Dem selv.

@ferenda Ferenda™

Kommunistene i Norge vil vel helst legge ned PST, men kommunistene har vært ivrige med hemmelig politi der de selv har hatt makten.

@ferenda Ferenda™

En må jo bare smile når Royal Navy forklarer grunnstøtingen til sin nyeste ubåt med at en manøver “went slightly wrong”. #understatement

@DuckyMyrflott Duckula

"Terrorism is fairly anti-social." Kan ikke la være å like britiske understatements.

@elfworld Hogne B. Pettersen

Pål Steigan mener miljøkrisa er en realitet. Det var jo også de kommunistiske paradisene.

@kateik Katrine Østebø Eikin

Vil gjerne reservere seg for å bli kontaktet av Märtha etter døden. Brønnøysund?

@conturat Conturis Atlas

"Oslo has become a racially divided city." Wikipedia skriver om White Flight. http://turl.no/apc Og Norge har fått sitt eget litt avsnitt.

@VidarH73 Vidar Haagensen

@StormJL Har ikke noe til overs for okkupasjonsstyrker. Basta! Hva vet du om mine partifeller? Er i Rødt og stemte SV av taktisk årsaker

@coltringus Erik Hansen

Hvor mange millioner trøndere er det, egentlig? Det er vel ca 500.000 i tv-sporten, 300.000 i politikken og så alle skiløperne -

@arnakim Arne Nakim

Vi bør vel være litt snille med regjeringen. De gjør så godt de kan, og det er der problemet ligger.

@bebjerke Bjørn Einar Bjerke

Ingelin Killengreen observert på Elkjøp idag der hun diskret skal ha spurt om de selger epostkasser.

@saint333man Fredrik Øverland

Når S-3 daglig hilser deg med "Guds fred", vet du at current ops har cosmic (top secret) contacts.

20100804

Forsvarsvilje?

Denne sommeren har fått meg til å lure på  om jeg rett og slett må si at min karriere i Heimevernet  er over. Det kan se ut til at jeg innehar feil kompetanse.

Situasjonsbeskrivelse Seaworld i Florida mottatt på SMS fra en norsk HV-offiser som hadde tatt med familien på ferie sommeren 2010:
«Vi sitter benket og venter på at spekkhoggershowet skal starte. Konferansieren ønsker velkommen og starter ballet med å "hilse" til alle heltene som tjenestegjør i US armed forces og hos deres allierte. De av publikum som er i denne kategorien bes om å reise seg for å motta hyllest. Jeg finner meg selv stående sammen med andre gode menn og kvinner og mottar applaus fra fullsatte benkerader. Ganske enestående og spesiell følelse, når får man oppleve noe slikt i våre trakter? De er flinke til å annerkjenne sine soldater her borte.»
Noen dager før jeg mottok denne SMS-en hadde jeg hoderystende lest Offisersbladet.
Jeg delte artikkelen med andre HV-soldater, HV-offiserer, reserveoffiserer, yrkesoffiserer og folk som rett og slett mener noe om Forsvaret.
Alle som leste artikkelen signert av Generalinspektør for Heimevernet, Generalmajor Kristin Lund, ristet på hodet. 
«Heimevernet har en unik posisjon i dagens Forsvar og for å beholde den kapasiteten vi har til å løse oppdrag må vi få et løft i fremtiden. Jeg sier Heimevernet er unik og det er flere grunner til det. En av de aller viktigste er at Heimevernet har ansvaret for å pleie folkets forsvarsvilje.»

Ja, Heimevernet har vært unikt, men vi trenger ikke den type "enestående HV" som vi har hatt. Vi trenger enheter som er trent, har kapasiteter og evne til å løse oppdrag. Enheter som er gripbare. Stabssjef  i Heimevernsstaben, Flaggkommandør Ketil Olsen sier på Mil.no 22. juli 2010 en del om Heimevernets prioriteringer:
«Det vedtatte mål for langtidsperioden 2009-12 er presisert i forsvarsbudsjettet for 2010. Målsetningen innebærer at hele HVs innsatsstyrke på 5000 personell skal øves årlig, mens områdestrukturen på 40 000 personell gradvis skal øves mer og nå 50 % øving i 2012.
Innenfor rammen av de politiske beslutninger har forsvarssjefen gitt Heimevernet i oppdrag å kunne stille med 9000 personell på kort varsel og vedlikeholde dette volumet over tid. For å videreføre den nødvendige kvaliteten må GIHV prioritere årlig trening av disse 9000. Videre vil de 9000 som er tiltenkt å overta prioriteres før øvrige områder går inn i en syklus hvor treningshyppighet bestemmes av tildelte rammer.»  
Det har alltid vært presisert at det skal være penger til øving, og hvorledes vi skal øve. Hvorfor er da dagens budsjett mer presist for fremtiden enn tidligere års budsjett har vært?

Samtidig som dette publiseres er første dag på Landsskytterstevnet 2010 i ferd med å gå mot slutten. Der er HV-soldater beordret til «tjeneste», min påstand er at de ikke får noen trening av verdi for Forsvaret overhodet.

Som det er kommentert på denne bloggen tidligere; Kvalitetsreformen av HV har vært kalt «omlakkering» umiddelbart fulgt av følgende kommentar: «Man får ikke et nytt HV av nye uniformer og nye våpen».
Heimevernets ledelse, Forsvarets ledelse og den politiske ledelse må begynne med noen spørsmål av typen HVA, HVOR, HVILKEN KAPASITET, selvsagt holdt opp mot et trusselbilde. Dette trusselbildet må beskrive eksisterende og fremtidige kapasiteter hos evt. motstandere, samt selvsagt (natur-)katastrofe scenariene!
Vårt landforsvar må kunne projisere landmakt - Noe dagens HV ikke er i stand til. Vi har ikke bruk for HV «fordi vi må ha HV».

General; «Folkets forsvarsvilje» er en floskel som kun benyttes av personell som reglemessig trekker i uniform. Det gamle begrepet «folkets forsvarvilje» forsvant etter all sannsynlighet med krigsgenerasjonen.
Hvis oppdraget er å pleie forsvarsviljen anbefaler jeg GIHV å trekke inn mitt materiell og mine tjenestegjørende dager og bruke pengene på reklame- og mediebyåer for å skape forsvarsvilje. Slike byråer er eksperter på å bygge omdømme og sikre et godt renomé, det er ikke mitt fagfelt.

20100417

Er det endelig D-dag?

Dette blir spennende. 22. april skal Institutt for Forsvarsstudier ved Generalmajor (P) Gullow Gjeseth og forsker Kjell Inge Bjerga presentere en studie om Norges landforsvar. 

Heimevernet og Hæren Landforsvaret stykkevis og delt – eller helt?

Et halvt år etter at General Harald Sunde ble Forsvarssjef kommer denne studien. Vi kan håpe det er D-dag snart. Det er interessant at det i invitasjonen til presentasjonen av studien står:
"Det som er igjen av landmilitære kapasiteter, kan best utnyttes ved å se dem samlet. Tiden er moden for å føre Heimevernet og Hæren sammen i det felles Landforsvaret." 
Dette er musikk i mine ører. Jeg gleder meg til å høre de to forskerne presentere sin nye studie. Dette kan være begynnelsen på slutten av noe jeg har ventet på lenge: Et Landforsvar der HV forsvinner og blir en del av Hæren, endelig kan fordommer forsvinne og den lokale forsvarsdebatten kan tas ut av kommunestyresalen der HV har vært status før 8. mai og misbrukt i den kommunale beredskap og i brukt i ordføreres festtaler.
Om Navnet er Landforsvaret eller Hæren betyr ikke meget, det er kapasitet og gripbarhet som teller
Hæren med fire Landforsvarsregioner kunne vært noe. Fire regioner fordi det er en naturlig inndeling av landet, faktisk det mest naturlige ved hele inndelingen av det eksisterende HV; de fire regionene.
De fire Landforsvarsregionene kan hente mye av byggestenene fra Innsatsstyrkene i dagens HV. Grovt sett 5000 motiverte og gripbare soldater overført til det nye landforsvaret kan organiseres i landforsvarsbataljoner og rustes opp med kapasitet til å bli mobile.
Samtidig kan man en gang for alle si adjø til ca 40.000 mann i HV som egentlig kun står der på papirer og av politiske hensyn. 
Det har skjedd mye godt med HV siden kulturreformen i HV, men det er ikke nok å gi folk nytt utstyr og nye uniformer. Det må til en total omlegging og tiden er moden - nå.